Tazemeyveye.org’un misyonu, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bireylerin yetişmesinde büyük önemi olan ve ülkemiz topraklarında pek çok çeşidi yetiştirilen taze meyvelerin, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından mevsiminde düzenli ve doğru miktarda tüketilmesine katkı sunmak.